- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti


Høsten 2017:
Ny bok fra Robert Walker ...

"Lofoten - en fugleguide i lommeformat. Bind II"
"A Pocket Guide to the Birds of Lofoten. Vol II"
"Die Vögel der Lofoten – ein Taschenführer. Teilband II"

Dette er Robert Walkers tolvte bok. Det er den niende om Lofoten og det andre bindet om øyrikets ville fugler. Denne gangen presenteres en mengde nye og til dels sjeldne arter som er observert i Lofoten, samt nye tekster og nye og bedre bilder av noen av artene som ble omhandlet i Bind I. Tekstene i dette bindet er også i all hovedsak enda mer stedsspesifikke og det gis i mange tilfeller bestandsvurderinger iht. IUCNs rødliste, samt informasjon om funn av artene i Lofoten

 

 

Boka er trykt på 150g glanset papir og innbundet med stive permer.
For nærmere informasjon, klikk her.


Prisen er kr 198,- og det gis bokhandler- og kvantumsrabatter.


Klikk her for å bestille boka på nettet!

Tilbake til butikken / bøker

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen