- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti

Reklame

DataDesign utfører en rekke forskjellige reklametjenester for sine kunder, alt fra design av annonser i aviser og blader til fullfarge brosjyrer, aviser, internettsider og multimediapresentasjoner. Vi kan også tilby komplett firmaprofilering med en var­iert media mix, hvor vi hjelper deg med design, tekstutforming og med å finne det rette mediet for dine produkter. Et utvalg brosjyrer laget av DataDesign.

DataDesign samarbeider nå med Mediaskjerm AS og kan tilby skjermreklame på ferger og flyplasser i Nord-Norge.

Ta kontakt for mer informasjon og konkrete tilbud. 

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen