- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti

Multimedia

DataDesign har utviklet flere multimedia­presentasjoner hvoriblant demo-disketter for maritime simulatorer, bedriftspresentasjoner, reklamesnutter på videofilm, en kommersiell CD-ROM med en virtuell reise rundt Lofotøyene Moskenes & Flakstad med fotografier, filmsnutter, musikk, lyd og tekst, samt en del andre presentasjoner på CD-ROM.

Klikk her for en 360 graders Lofot-panorama!

CD-presentasjon og videofilm for Latech. Ferdigstilt 7. juni 2004

CD-presentasjon med tekst, bilder, animasjon, videosnutter mm, for Reine Havn (Moskenes kommune). Ferdigstilt  mars 2005.

CD-presentasjon av Sørvågen laget i forbindelse med Sørvågen-prosjektet og planleggingen av Sørvågen Vel.

April 2015:
Videofilmen "Innveiingssystem". Filmet og klippet for Latech AS, 8392 Sørvågen.

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen