- Idé, tekst, design og reklame - alt på en plass!

Vår erfaring - din kvalitetsgaranti

Oversettelse

DataDesign har vært engasjert i oversettelsesarbeid siden 1985. I tillegg til vanlige oversettelsesoppdrag, slik som bøker, artikler, brosjyrer, forretningsbrev og tekniske dokumenter, har vi også vært engasjert i en del mer spesielle prosjekter innen radio og TV.

Priser for oversettelse:
Kr 1,80 per ord i den opprinnelige teksten.
Tips: Gå gjennom teksten din før du sender den over til oversettelse og fjern ev. overflødig tekst eller gjentakelser. Dette vil gjøre jobben billigere for deg da vår pris er beregnet på antall ord i dokumentet - uavhengig av repetisjon.

Prisen er eks. mva.

Trykksakproduksjon - Annonser - Web design - Multimedia
CD-ROM produksjoner - Oversettelse (N/GB) - Digital fotografering

Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen